Privacy beleid

Privacybeleid Hoesjes Boetiek       https://www.hoesjesboetiek.nl

Over ons privacybeleid

Hoesjes Boetiek geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Hoesjes Boetiek.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14/03/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Prestashop

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Prestashop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.

Prestashop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Prestashop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Prestashop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. 

Prestashop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

uHost

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van uHost. uHost verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. 

Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

uHost heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

uHost is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

E-mail en mailinglijsten

uHost

Onze website maakt gebruik van uHost, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt.

Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van uHost. uHost zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen.

Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door uHost beveiligd opgeslagen.

uHost maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

uHost behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

uHost heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies en corruptie van uw en onze gegevens te voorkomen.

uHost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Sisow Payment Innovations

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow Payment Innovations.

Sisow Payment Innovations verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. 

Sisow Payment Innovations heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Sisow Payment Innovations behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Sisow Payment Innovations deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. 

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming aan uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow Payment Innovations dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow Payment Innovations bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Billink

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Billink.

Billink verwerkt uw naam, adres, woonplaats, land, geboortedatum, geslacht, (Mobiele) telefoonnummer, emailadres, bedrag vordering, factuurdatum en vervaldatum vordering, geleverde diensten/goederen, ip-adres en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Billink heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Billink behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Billink deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van  Billink's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

Billink bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Telefoon dienst

Bereik.io

Wij maken voor ons reguliere zakelijke telefoonverkeer gebruik van de diensten van Bereik.io. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Bereik.io heeft geen toegang tot ons telefoonverkeer. 

Beoordelingen

WebwinkelKeur 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. 

WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website.

In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven.

In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam, e-mailadres, customer id en order nr met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Línea Gráfica Module Productbeoordelingen

Wij verzamelen product reviews via het platform van Prestashop met de module Store Reviews,Product Reviews and Google Rich Snippets van het bedrijf Línea Gráfica.

Als u een product review achterlaat voor onze webwinkeldan bent u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. Met deze module wordt uw review aan uw bestelling gekoppeld. 

Deze module publiceert uw naam en beoordeling eveneens op ons webwinkel. In sommige gevallen kunnen wij contact met u opnemen om een toelichting op uw beoordeling te geven.

In het geval dat wij u uitnodigen om een beoordeling achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres niet met derden. Wij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Hoesjes Boetiek heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Verzenden en logistiek

PostNL, Dpd, MyParcel

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, Dpd, MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen.

Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaats en email gegevens met PostNL, Dpd, MyParcel delen. 

PostNL, Dpd, MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. 

In het geval dat PostNL, Dpd, MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt PostNL, Dpd, MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Van de Wal Belastingen

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Van de Wal Belastingen.

Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. 

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Van de Wal Belastingen is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Van de Wal Belastingen gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

EffectConnect

Wij maken gebruik van de koppeling die effectconnect biedt. Dit koppeling zorgt ervoor dat de bestellingen doorgezet worden naar ons backoffice van externe verkoopkanalen Bol.com en Amazon.

Hiervoor is het noodzakelijk dat alle ordergegevens worden geïmporteerd en opgeslagen. De ordergegevens bevatten onder andere, maar niet uitsluitend, persoonsgegevens. De persoonsgegevens bestaan uit namen van klanten, adressen, (gehashte) e-mailadressen en soms telefoonnummers. De gegevens worden versleuteld opgeslagen. EffectConnect maakt gebruik van de infrastructuur van Amazon AWS. Dat wil zeggen dat de software en databases gehost worden bij Amazon. Ze maken daarbij gebruik van het datacenter in Frankfurt, wat betekent dat ze alle klantgegevens ook binnen de EU opslaan. Amazon heeft zelf enorm veel maatregelen genomen om haar platform GDPR compliant te maken, lees op hun GDPR pagina meer hierover.

Effectconnect heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. 

Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. 

Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. 

Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Opslag

Google Drive

Wij maken voor opslag van administratie gebruik van de diensten van Google Drive. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google Drive heeft geen toegang tot uw en onze gegevens en wij behandelen uw en onze gegevens vertrouwelijk. 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.

Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Hoesjes Boetiek op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. 

Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.

In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. 

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. 

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. 

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. 

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben,

onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Hoesjes Boetiek.

Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.

Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.

Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics, Google Adwords

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” en “Adwords”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. 

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.Contactgegevens

Hoesjes Boetiek

Dosiostraat 38

3066 NE Rotterdam

Nederland

(010) 751-5250

info@hoesjesboetiek.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Songul Tasgin